previous arrow
next arrow
Slider

Totstandkoming van de lessen.
Bij het samenstellen van de verschillende series, heb ik rekening gehouden met het bestaan van alle vormen en technieken van schimmenspel. Ik ben niet uitgegaan van één van de drie opbouwen zoals ik die heb beschreven in het deel "vormen, technieken en opbouw voor kinderen", omdat ik zoveel mogelijk vormen en technieken in de verschillende leeftijden aan de orde wil stellen, zodat de kinderen een veelzijdig beeld krijgen van schimmenspel.

Dramatische vorming en schimmenspel.
Bij het maken van de lessen ben ik er van uit gegaan dat het schimmenspel als onderdeel van Dramatische vorming op de basisschool moet worden gegeven. Naast de andere technieken uit de Dramatische vorming, staat schimmenspel op het programma; wat naar mijn idee inhoudt dat er per jaar een aantal lessen schimmenspel aan de orde komen. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld in de handvaardigheidlessen en tekenlessen ondersteunende activiteiten. Deze heb ik beschreven in de lessuggesties.

Schimmenspel en de school.
Bij het maken van het didactisch product heb ik niet specifiek rekening gehouden met een specifieke school. Dat betekent wel dat een school die het eventueel gaat gebruiken, zal moeten zorgen voor de materialen. Om die reden heb ik tijdens het schrijven van de lessen niet veel contact met de school gehad. Pas toen het klaar was ben ik gaan kijken welke mogelijkheden er waren op de basisschool waar ik de lessen zou gaan uitproberen en welke aanpassingen ik zou moeten maken. Een aantal van de lessen en suggesties van het didactisch product heb ik vervolgens uitgeprobeerd. Ik heb de lesvoorbereidingen ook aan verschillende leerkrachten gegeven met het verzoek om ze door te lezen en eventuele onduidelijkheden en vragen aan te geven.

De algemene aanwijzingen.
Naast het schrijven van de lessen leek het mij noodzakelijk om een aantal algemeen geldende aanwijzingen te geven over de verschillende fasen van het werken met de kinderen. Dit waren voornamelijk zaken die ik anders vele malen zou moeten herhalen tijdens de lesbeschrijvingen. Daarnaast wil ik de leerkrachten de mogelijkheid geven om de lessen aan te passen aan hun eigen groep, met behulp van deze aanwijzingen kunnen ze aanvullingen maken en improviseren met het lesmateriaal.

De lessen en suggesties.
Het grootste deel van het materiaal dat ik verwerkt heb tot lessen, zijn ideeën die ik in de loop der tijd (voornamelijk tijdens de theoretische studie) heb opgedaan. Echt didactisch materiaal bestond niet in de literatuur, hoogstens hier en daar een losse opmerking. Ik kon dus ook nergens vermelden waar ik het idee vandaan had; soms was het slechts een foto.

De moeilijkheid hierbij was om de lessen en suggesties te plaatsen in de juiste bouw. Ook wist ik van veel technieken niet of de kinderen in staat waren ze te hanteren en moest ik dat eerst uitproberen.

In de lessen heb ik specifiek materiaal verwerkt, waarin het maken van schaduwen centraal staat. In de suggesties doe ik daar nog meer suggesties over en komen ook ondersteunende activiteiten aan de orde.

Ervaringen met de lessen.
Nadat ik de verschillende gegevens had uitgeprobeerd en het materiaal van de verschillende leerkrachten terug had gehad, kon ik de lessen en de verschillende didactische aanwijzingen op grond van de aanwijzingen en ervaringen bijstellen.

Hoofdzakelijk kwam dat neer op exactere leeftijdsaanduidingen, doordat ik ontdekte dat de les niet voor alle kinderen nuttig was. Niet alle lessen konden in de hele onder- of middenbouw gegeven worden.

Daarnaast moest ik vaak nuances aanbrengen in de didactische aanwijzingen. Bijvoorbeeld bij het aanleren van de koppelingen in de bovenbouw; er was voor de leerkracht een betere beschrijving nodig van de verschillende soorten koppelingen. Of ik ontdekte dat sommige dingen veel eenvoudiger konden. Bijvoorbeeld de lamp voor het Spaans-schimmenspel; ik verwachtte een theaterspot nodig te hebben. Een lamp van 60 W bleek echter al voldoende te zijn.

Voornamelijk in de midden- en bovenbouw had ik er rekening mee gehouden dat de kinderen bepaalde technieken niet aan zouden kunnen. Het bleek echter dat de kinderen alle technieken aankonden, waarvan ik dat ook verwacht had.