previous arrow
next arrow
Slider

Na de theoretische studie en het uitproberen van de verschillende lessen uit het didactisch produkt, kwam ik tot een aantal conclusies en stellingen. "Stellingen" omdat veel gevonden gegevens nog hypothetisch blijven. Ik heb nog niet de ervaring dat ik kinderen aan één doorlopende lijn, door de hele basisschool met schimmenspel hebben gewerkt. Wellicht is er dan, technisch en speltechnisch, nog veel meer mogelijk. Een ieder die aanvullingen of commentaar heeft, nodig ik uit dit aan mij kenbaar te maken door mij te e-mailen.

1. Technieken van het schimmenspel die op de basisschool bruikbaar zijn:

 • De kinderen leren de speltechnieken het gemakkelijkst via het Spaans schimmenspel.
 • Kinderen in alle leeftijden, kunnen bij de eerste kennismaking met schimmenspel al poppen maken. Het is echter raadzaam om de kinderen eerst kennis te laten maken met het Spaans-schimmenspel.
 • In een eerste les waarbij kinderen poppen maken, moet de beweging nog achterwege gelaten worden, later kan er wel aandacht aan worden besteed.
 • Bij kleuters is het onmogelijk om beweegbare poppen te maken.
 • In een eerste les in de midden- en bovenbouw, kunnen de kinderen wel met kleuren werken.
 • Bij kleuters in het werken met kleuren pas mogelijk als ze ruime ervaring hebben met het maken van schimpoppen.
 • Bij meerdere lessen met schimmenspel, is het mogelijk de kinderen verschillende bewegings- en speltechnieken te leren. (Koppelingen, spiraaltjes, zwellen, metamorfose, enzovoort).
 • Alle vormen behalve "de schimmenfilm" kunnen op de basisschool aangeleerd worden. 

2. Techniek en beleving.

 • Des te meer de techniek op de voorgrond staat, des te minder aandacht is er voor de beleving.
 • De technische vaardigheden moeten in dienst staan van de beleving.
 • De kinderen kunnen het best de verhalen zelf schrijven en de muziek zelf componeren.
 • Beleving en techniek kunnen voor een deel samen gaan doordat de kinderen naast de aangeleerde techniek, ruime mogelijkheden krijgen om het verhaal en de poppen op hun eigen manier te maken. (Zelf het verhaal schrijven, vrij laten improviseren, en dergelijke).

3. Bijdrage aan de sociale en emotionele vorming.

 • Ieder kind heeft bewust ervaringen met schaduwen opgedaan.
 • Schimmenspel biedt ook oudere kinderen de mogelijkheid zicht emotioneel te uiten.
 • Het schimmenspel heeft voornamelijk emotionele waarde, doordat het kind zijn eigen situatie op de pop kan projecteren.
 • Het schimmenspel kan kinderen met faalangst over deze angst heen zetten.
 • Het schimmenspel kan kinderen met "plankenkoorts" toch laten optreden en ook deze angst wegnemen.
 • De toeschouwer is beperkter in zijn mogelijkheden om zich te uiten. Het schimmenspel wordt gespeeld achter een doek en is twee dimensionaal. Hierdoor is er een duidelijke afstand tussen het spel en de toeschouwer en worden de kinderen niet uitgenodigd "lijfelijk" bij het spel aanwezig te zijn.
 • Doordat er de mogelijkheid is om in groepen te werken, heeft het schimmenspel sociale waarde. Dit komt voornamelijk doordat de verschillende onderdelen (verhaal, spel en muziek) goed op elkaar moeten zijn afgestemd, waardoor veel overleg nodig is.
 • De sociale en emotionele waarde van het schimmenspel zijn te variëren. De leerkracht kan door bepaalde maatregelen deze waarden verminderen of zelf uitschakelen. (De kinderen alleen laten werken, verhaal, poppen en technieken compleet aanbieden, en dergelijke).

4. Pedagogische en didactische mogelijkheden.

 • Het schimmenspel geeft de didactische mogelijkheid voor emotionele, sociale vorming en esthetische vorming te zorgen. (Zie de punten drie en vijf)
 • Het schimmenspel bied mogelijkheden op een zinvolle manier met de vakken dramatische vorming, handvaardigheid, tekenen en muziek bezig te zijn en deze vakken met elkaar te combineren.
 • De kinderen leren bij het schimmenspel werken met beperkingen en leren zo dat die beperkingen vragen om een andere aanpak.

5. Bijdrage aan de esthetische vorming.

 • Door het maken van schimpoppen zien de kinderen dat het eindresultaat op verschillende manieren bekeken kan worden. Daardoor leren ze hun werk op te bouwen en niet meteen het eindresultaat te zien.
 • Het schimmenspel geeft de mogelijkheid de kinderen de schoonheid van het contrast tussen zwart en wit en de daarbij horende beperkingen te laten zien.